fb line youtube

Technology of Month

Best Rating IoT Maker

ไอโอที เมกเกอร์ โปรเจ็ค

The Perfect Technology

บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

บริษัท ประกอบบีฟโปรดักส์ จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวแต๋นทวีพรรณ

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

บริษัท บียอนด์อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิสเตอร์ซอส จำกัด


Technology Transform

Improve your process

บริษัท นานาฟรุ๊ต จำกัด

by นายธนากร วงศ์ปัญญา และ PKRU (ภูเก็ต)

บริษัท ซี วาย บอสส์ ฟู้ด จำกัด

by บริษัท สิทธา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท โฟร์มายด์ส จำกัด

by iCardinfo

บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด

by Netsoft

บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

by SmartBIM และ FIBO

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

by EECI และ BIoT

บริษัท เวิลด์ โกรว์ จำกัด

by นายปัญญา ฉลาด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวแต๋นทวีพรรณ

by คุณรัฐสิทธิ์ ยะจ่อ

Technology Funding

Scale up Project

Project Matching

IoT Technology Transform

การจัดการความชื้นและควบคุมอุณหภูมิ

คุณชาดา เรื่องรักษ์ลิขิต

บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด

จากกระบวนการลดความชื้นในเยลลี่ ที่ใช้เวลา การควบคุมความชื้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยความคุมคุณภาพสินค้าของทางบริษัท

TIE smart solutions

จากปัญหาที่โรงงานพบ สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาต้องมองถึงคือสิ่งที่ต้องควบคุมในกระบวนการและวัดค่าได้แบบ Realtime

บริษัท ชวนพัฒน์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตขนม เยลลี่ และขนมหลากหลายประเภท ผลิตภายใต้แบรนด์ Roscella และรับผลิตในรูปแบบ OEM โดยได้รับมาตรฐานและส่งออกสินค้าไปทั่วโลก

 

การจัดการถนอมอาหาร

Mr. sushi yakisoba

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปลาดิบสดจัด จำกัด

การหานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาปรับขบวนการผลิตในท้องตลาดเป็นเรื่องยากสำหรับ SME

IoT Team A

การพัฒนาเทคโนโลยีจากปัญหาจริงเป็นสิ่งที่กลุ่ม Maker ต้องการ นี่คือความต้องการจริง ปัญหาจริง

บริษัท ปลาดิบสดจัด จำกัด เป็นบริษัทแปรรูปอาหารทะเลสด ตั้งอยู่ที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปัญหาที่พยายามแก้ไขมาตลอดคือการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของ Production Engineer นั้น วิเคราะห์ได้ว่ามีส่วนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ถ้ามีการนำเทคโนโลยี IoTเข้ามาจัดการ

 

การเก็บสินค้าและวัตถุดิบ

นาง ยุวดี เสริมสุข

บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด

เนื่องจากการผลิตที่หลากหลายจึงไม่สามารถทราบจำานวนสินค้าที่รับจากการผลิต จำานวน สินค้าคงคลังได้

SP LIFE TECH

จากปัญหาที่ได้ทราบจากทางโรงงานแล้ว ทีมได้ปรึกษา และนำเอาระบบ Smart Stock เป็นระบบหลักในการควบคุมสินค้าคงคลังของสินค้าสำเร็จรูปได้

บริษัท ครูยุ คอทเทจ จำกัด เป็นโรงงานประกอบกิจการอาหารแปรรูปประเภท ผลไม้อบกรอบ,ลูกเดือยชงดื่ม,มันม่วงอบรสหวาน สามารถหาซื้อได้ตาม โมเดิร์นเทรด และปตท.ทั่วประเทศ

 

การใช้กล้องและเซ็นเซอร์ในการตรวจนับ

นายอัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์

โคราช ซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด

ทางโรงงานประสบณ์ปัญหาพนักงานใช้เวลาค่อนข้างมากในการนับจำนวนผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสผิดพลาดได้.

CSRMU

นักพัฒนาเล่งเห็นสิ่งที่สามารถช่วยลดขึ้นตอนการทำงานของพนักงาน และช่วยให้มีการผิดพลาดที่น่อยลง ได้โดยการใช้กล้องทดแทนการทำงานของพนักงาน

โคราช ซอส (อุตสาหกรรม) จำกัด เรายืนหนึ่งในเรื่องของ ซอส น้ำจิ้มไก้ น้ำจิ้มสุกี้ น้ำยำ และน้ำจิ้มลูกชิ้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศใกล้เคียง ภายใต้แบรนค์ "แม่ยุพา"

 

การใช้กล้องและเซ็นเซอร์ในการตรวจนับ

คุณปกรณ์ ตั้งพาณิชย์

บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด

กระบวนการคัดแย่งแผ่นข้าวตังเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก อาจมีสิ่งแปลกปลอมปนมา ขั้นตอนนี้ทำให้ทางโรงงานต้องใช้พนักงานในการคัดเลือก ค่อนข้างใช้เวลาและอาจมีปะปนหลงเหลืออยู่.

Electronics OK

กล้องเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์กับทางโรงงานในกระบวนการคัดแย่งแผ่นข้าวตัง ซึ่งทางทีม Electronics OK ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ดังนั้นจึงไม่ยากเลยสำหรับโจทย์ของทางโรงงาน

บริษัท สุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิชั้นดี ให้ได้ขนมข้าวตังที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติแสนอร่อย เหมาะสำหรับทานได้ทุกที่และทุกเวลา

 

การเก็บสินค้าและวัตถุดิบ

คุณเอกสิทธิ์ จันทกลาง

บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด

(Human Error) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากบริษัทยังใช้คนในการจดบันทึกเกี่ยวกับการเข้า-ออกของวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ทำให้เกิดความล่าช้าในการผลิต

Win Broadband

เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า ได้นำเอาระบบการจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ มาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่สุด

บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด เราใส่ใจผู้บริโภคทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ น้ำผึ้งแท้ 100% สะอาด สีเหลืองนวลใส ไม่ปนเปื้อน

 

การควบคุมการผลิตด้วย RFID

นายวรพล เจนคจบ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย

เนื่องจากทางวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปลักไม้ลาย ยังขาดการจัดการระบบการบันทึกและติดตามข้อมูล จึงทำให้ยากต่อการติดตามหา และวัดจำนวนผลผลิต

My Energy Domain

ระบบการตรวจสอบและการบันทึกคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ทาง ทีม My Energy Domain เลือกใช้และสามารถตรวจวัดและจัดทำระบบแสดงผลผ่าน Application สะดวก ง่าย ต่อการใช้งาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฟักข้าว บ้านปลักไม้ลาย ผุดไอเดียแปรรูปฟักข้าว สกัดทำแคปซูล – สบู่ – ครีมอาบน้ำ ประโยชน์เยอะ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

 

การเก็บสินค้าและวัตถุดิบ

คุณสร้อยทิพย์ ทรัพย์เย็น

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด

การคาดเดาปริมาณเนื้อที่ส่งออกได้จะทำให้ ทางบริษัทสามารถจัดการกับวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

C-Hitech

การเลือกสรรค์ระบบ และวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจง่าย ตามที่ลุกค้าต้องเป็นสิ่งที่ เราให้ความสำคัญเป็นที่สุด

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร มาตรฐานระดับสากลและถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นสิ่งสำคัญที่เราใส่ใจมาเป็นตลอด

 

Customers Say

We Have Many Happy On Project

บริษัท อาหารสมบูรณ์ จำกัด

บริษัท อาหารสมบูรณ์ จำกัด
ซอสหอยนางรม ซีอิ้วขาว ซอสปรุงรส น้ำจิ้มไก่ ซอสพริก ซอสเห็ดหอม น้ำปลา น้ำจิ้มสุกี้ ภายใต้แบรนด์ นกแพนกวิ้น 3 ตัว สร้างความอร่อยจากหลังครัวร้านอาหารและภัตตาคารชั้นนำ เมื่อถูกถามถึงที่มาความอร่อย ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และรับจ้างผลิตในรูปแบบ OEM หลากหลายแบรนด์ ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลก

Product

food1.jpg
food2.jpg
food3.jpg
food4.jpg
food5.jpg

สนใจสั่งซื้อสินค้า

Consult Service

We Are Professional Team